Στοιχεία Εταίρων

Α) ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΜΗ ΙΩΑΝΝΗ 28

Τ.Κ.: 11141

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ


Β) ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΜΗ ΙΩΑΝΝΗ 28

Τ.Κ.: 11141

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ