Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 801020270

Δ.Ο.Υ.: ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 147106303000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΗΣ 4

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 11851

Τηλ: 2102025720

email: logistikigrammi@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2018

Κεφάλαιο: 170.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 156205624